Dodatočné služby

Dodatočná manipulácia:

Express One Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo účtovať príplatok za dodatočnú manipuláciu. Tento príplatok sa vzťahuje na:

  • akúkoľvek položku, ktorá je uzatvorená vo vonkajšom prepravnom kontajneri z kovu alebo dreva,
  • akýkoľvek valcovitý predmet (napríklad: sud, bubon, vedro, pneumatika, tuba), ktorý nie je zabalený vprepravnom kontajneri zvlnitej lepenky,
  • akýkoľvek Balík s najdlhšou stranou presahujúcou 150 cm,
  • akýkoľvek Balík, ktorý vzhľadom na povahu Balíka nemôže spracúvať triedacia linka,
  • za každý Balík, ktorý na základe vlastného uváženia spoločnosti SPS, vyžaduje dodatočnú manipuláciu,
  • za ten, ktorého obsahom je na základe vzájomnej dohody Dopravcu a Odosielateľa Predmet ADR
  • ten, ktorý vyžaduje manipuláciu dvoma osobami,
  • ktorý je nezabalený, a/alebo ten, ktorý nie je zabezpečený alebo zabalený spôsobom zodpovedajúcim jeho hmotnosti, veľkosti, tvaru, charakteru obsahu krehkosti,
  • dodatočné vybratie dobierkovej sumy od Príjemcu vprípade, že Odosielateľoto požiada po úspešnom doručení Zásielky a najneskôr v momente podania Zásielky neuviedol, či je Zásielka s Doplnkovou službou Dobierka. Okrem prepravných nákladov sa účtuje aj príplatok 5,00 EUR za každý takýto balík.

Ťažký balík

Každý balík zásielky, ktorého skutočná hmotnosť presahuje 30kg je predmetom dodatočného príplatku. Okrem prepravných nákladov sa účtuje aj príplatok 5,00 EUR za každý takýto balík

 

PICK-UP PRÍPLATKY

K importným cenám je potrebné pripočítať Pick-Up príplatok, ktorý je rozdielny pre každú krajinu. Ak si potrebujete overiť výšku aktuálneho Pick-Up príplatku, kontaktujte nás na

e-mailovej adrese tof@expressone.sk.

pickup priplatky newest-1-1  

Palivový príplatok Október 2023
Dátum pridania 29. 9. 2023
 
Palivový príplatok september 2023
Dátum pridania 25. 8. 2023
 
Palivový príplatok August 2023
Dátum pridania 1. 8. 2023
 
Palivový príplatok Júl 2023
Dátum pridania 3. 7. 2023
 
Palivový príplatok máj 2023
Dátum pridania 28. 4. 2023
 

Kontaktujte nás

EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1,
Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

02/16 160
zs@expressone.sk