Prehlásenie spoločnosti Express One Slovakia ohľadom COVID-19

Vážený obchodný partner,

 

Spoločnosť Express One Slovakia s.r.o. prijala v súvislosti s aktuálnou situáciou týkajúcou sa hrozby šírenia ochorenia koronavírusu bezpečnostné a preventívne opatrenia, ktoré slúžia na ochranu zdravia a prevenciu šírenia tohto ochorenia u všetkých osôb nachádzajúcich sa na všetkých strediskách, v centrále spoločnosti a u našich kuriérov.

 

Naša spoločnosť pristúpila k nasledovným preventívnym opatreniam:

 •  zrušila všetky zahraničné služobné cesty zamestnancov,
 • obmedzila a pozastavila pracovné návštevy, osobné pohovory, jazykové vzdelávanie a pracovné stretnutia v priestoroch spoločnosti,
 • zrušila osobný výdaj/príjem zásielok na všetkých strediskách a v centrále spoločnosti,
 • nariadila, aby všetci zamestnanci, ktorí sa v posledných 14 dňoch nachádzali v niektorej rizikovej krajine, zostali po dobu 14 dní od návratu z tejto oblasti v domácom prostredí,
 • odporučila zamestnancom necestovať do rizikových krajín ani na súkromné účely a pokiaľ tak i napriek tomu urobia, majú zákaz vrátiť sa na pracovisko po dobu 14 dní,
 • zaviedla na pracovisku „homeoffice“, ak to vyplýva z povahy pracovnej náplne zamestnanca,
 • pri vstupe do areálu zaviedla kontrolu merania teploty všetkým osobám bezpečnostnou strážnou službou. V prípade, že osoba vstupujúca do priestorov spoločnosti Slovak Parcel Service prejavuje príznaky zvýšenej teploty (37,3 °C) alebo respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie atď.) nebude jej vstup umožnený.
 • denne zabezpečuje umývanie spoločných priestorov na všetkých strediskách a centrále dezinfekčnými prostriedkami, zamestnanci majú povinnosť dbať na zvýšenú hygienu častejším umývaním rúk,
 • zabezpečila pre kuriérov ochranné prostriedky, najmä ochranné rúška/respirátory na ústa, ochranné rukavice, dezinfekčný gél,
 • pristúpila k zrušeniu podpisovania prevzatia zásielky z bezpečnostných dôvodov šírenia nákazy, netýka sa biometrie,
 • vodiči kamiónov vstupujúcich do areálu spoločnosti doporučujeme nosiť ochranné rúška a/alebo vo výnimočných prípadoch opustiť kabínu vodiča. 

Vzhľadom na vyššie uvedené Vás žiadame, aby ste bezodkladne zabezpečili prijatie rovnakých preventívnych opatrení vo Vašej spoločnosti a u Vašich dodávateľských spoločnostiach. 

IN TIME s.r.o. môže podľa vývoja situácie prijímať aj ďalšie nevyhnutné preventívne opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu nákazy COVID-19. Tieto opatrenia môžu mať rôzny charakter, napr. môžu znížiť komfort práce a niektoré činnosti vykonané v priestoroch Express One Slovakia s.r.o. alebo na vstupe do areálu čiastočne zdržať, či skomplikovať. 

Tento list sme zaslali všetkým obchodným partnerom, pretože sa snažíme ochrániť našich zamestnancov a prevádzku spoločnosti.

Oficiálny list nájdete tu.

Palivový príplatok Jún 2024
Dátum pridania 31. 5. 2024
 
Palivový príplatok Máj 2024
Dátum pridania 1. 5. 2024
 
Palivový príplatok apríl 2024
Dátum pridania 1. 4. 2024
 
Palivový príplatok Marec 2024
Dátum pridania 29. 2. 2024
 
Palivový príplatok Február 2024
Dátum pridania 1. 2. 2024
 

Kontaktujte nás

EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1,
Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

02/16 160
zs@expressone.sk