Zverejnenie počtu reklamácií v roku 2020

15. 2. 2021

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH PREŠETRENIA REKLAMÁCIÍ ZA ROK 2020

Spoločnosť IN TIME, s. r. o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji v zmysle zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že v roku 2020 bolo prijatých celkom 2606 reklamácií. Z prijatých reklamácií bolo 1411 uznaných a ich príčinou bolo najmä poškodenie, strata alebo oneskorené dodanie zásielok.

Zostávajúcich 1195 reklamácii bolo zamietnutých najmä z dôvodu nesprávneho alebo nevhodného balenia zásielok, prípadne uvedenia nesprávnych údajov odosielateľom zásielky.


späť

Kontaktujte nás

EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1,
Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

02/16 160
zs@expressone.sk