Správa o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2014

31. 3. 2015

Spoločnosť IN TIME s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji,  v zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách oznamuje, že v roku 2014 bolo prijatých celkom 1 416 reklamácií. Z prijatých reklamácií bolo  960 uznaných a ich príčinou bolo najmä poškodenie, strata alebo oneskorené dodanie zásielok.

Zostávajúcich 456 zásielok bolo zamietnutých najmä z dôvodu nesprávneho alebo nevhodného balenia zásielok, prípadne uvedenia nesprávnych údajov odosielateľom zásielky.


späť

Kontaktujte nás

EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1,
Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

02/16 160
zs@expressone.sk