od 1. januára 2020 vstúpia do platnosti nové Obchodné podmienky IN TIME, s.r.o

9. 12. 2019

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás informovať, že od 1. januára 2020 vstúpia do platnosti nové Obchodné podmienky IN TIME, s.r.o..

Zmeny, ktoré vstúpia do platnosti k 1.1.2020 a sú zverejnené v rámci nových VOP na stránke www.intime.sk sa dotknú týchto oblastí:

  •  rozšírenie definície príplatku za dodatočnú manipuláciu
  •  zmena výšky a pravidiel poistenia zásielok

K uvedenej optimalizácii sme pristúpili najmä s cieľom zosúladiť ceny vybraných produktov a služieb s aktuálnymi nákladmi, ktoré našej spoločnosti vznikajú v súvislosti s poskytovaním služieb. Pretrvávajúci výrazný rast mzdových nákladov spojený s nedostatkom pracovníkov podstatne zvyšuje náklady v činnostiach, ktoré nie je možné automatizovať a je pri nich nevyhnutný osobný výkon – triedenie a doručovanie zásielok. Zvládnutie sezónneho koncoročného nárastu zásielok pri nedostatku pracovníkov je možné tiež len za cenu výrazne navýšených nákladov.

Napriek rastúcim nákladom sme neprestali investovať do technologických inovácií a vývoja nových produktov. Rovnako pripravujeme výrazné investície do rozvoja a modernizácie logistickej siete a našich triediacich stredísk s cieľom navýšenia triediacej kapacity a zvýšenia efektívnosti procesov spracovania zásielok.

Našim primárnym cieľom zostáva aj naďalej rozširovanie a skvalitňovanie našich prepravných služieb a spokojnosť našich zákazníkov. Veríme, že nám aj naďalej zachováte svoju priazeň a zostanete verní spoločnosti IN TIME, s.r.o..

Ďakujemespäť

Kontaktujte nás

EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1,
Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

02/16 160
zs@expressone.sk