IN TIME sa mení na EXPRESS ONE SLOVAKIA

1. 10. 2021

Vážení obchodný partnerI,

radi by sme Vás informovali, že spoločnosť IN TIME s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 4376/B (ďalej len „spoločnosť“) zmenila svoje obchodné meno a logo.

 

Nové obchodné meno spoločnosti je od 01.10.2021: 

EXPRESS ONE SLOVAKIA S.R.O.

 loga 01

Zmena obchodného mena a loga je súčasťou procesu rebrandingu prebiehajúceho medzi dcérskymi spoločnosťami skupiny Rakúskej pošty v regióne strednej a východnej Európy.

Vážime si Vaše partnerstvo s našou spoločnosťou, a z tohto dôvodu zostávajú cenníky a portfólio poskytovaných služieb bez akýchkoľvek ďalších zmien. Zmena obchodného mena a loga nemá žiadny vplyv na uzatvorený zmluvný vzťah s našimi obchodnými partnermi (tzn. všetky práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvoreného zmluvného vzťahu zostávajú zachované a bezo zmien).

Zachované zostali všetky pôvodné kontaktné, identifikačné a bankové údaje spoločnosti, ktoré ste doteraz používali. Jedinou zmenou je formát e-mailovej adresy. Všetky doteraz používané emailové adresy sa zmenili : 

z @intime.sk   na @expressone.sk 

Chceme Vás ubezpečiť, že zmena sa týka len obchodného mena a loga spoločnosti a vy môžete svoje zásielky očakávať vždy doručené včas a podľa dohodnutých podmienok. Aj naďalej Vám ich expresne doručíme, aby sme sa stali Vašou jednotkou – s novým názvom Express One Slovakia s.r.o..

 

Ďakujeme Vám za porozumenie a tešíme sa ďalšiu spoluprácu.

Tím EXPRESS ONE 

Informácie v slovenskom jazyku nájdete TU.

Official notice in English can be found HERE


späť

Kontaktujte nás

EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1,
Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

02/16 160
zs@expressone.sk