Zverejnenie počtu prijatých a uznaných reklamácií za rok 2019

28. 2. 2020

Správa o výsledkoch prešetrenia reklamácií za rok 2019

V Ivanke pri Dunaji, dňa 28.02.2020

Spoločnosť IN TIME s. r. o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji v zmysle zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách oznamuje, že v roku 2019 bolo prijatých celkom 1721 reklamácií. Z prijatých reklamácií bolo 1022 uznaných a ich príčinou bolo najmä poškodenie, strata alebo oneskorené dodanie zásielok.

Zostávajúcich 699 reklamácii bolo zamietnutých najmä z dôvodu nesprávneho alebo nevhodného balenia zásielok, prípadne uvedenia nesprávnych údajov odosielateľom zásielky.


späť

Kontaktujte nás

EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1,
Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

02/16 160
zs@expressone.sk