Zverejnenie počtu prijatých a uznaných reklamácií za rok 2016

16. 3. 2017

Spoločnosť IN TIME s. r. o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji v zmysle zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách oznamuje, že v roku 2016 bolo prijatých celkom 2 354 reklamácií. Z prijatých reklamácií bolo 1 394 uznaných a ich príčinou bolo najmä poškodenie, strata alebo oneskorené dodanie zásielok.

Zostávajúcich 960 reklamácii bolo zamietnutých najmä z dôvodu nesprávneho alebo nevhodného balenia zásielok, prípadne uvedenia nesprávnych údajov odosielateľom zásielky.


späť

Kontaktujte nás

EXPRESS ONE SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Senecká cesta 1,
Ivanka pri Dunaji 900 28 Slovakia

02/16 160
zs@expressone.sk